Firemní semináře, školení, kurzy, imlementace, poradenství, konzultace

Semináře, kurzy, školení, konzultace, implementace Lean Manufacturing, 5S, Kaizen, TPM, VSM, SMED, Six Sigma, Kurzy pro mistry, Kanban, JIT, ...

apos-ji.cz

Firemní semináře, školení, kurzy, imlementace, poradenství, konzultace

Součástí našich služeb je nabídka firemních seminářů šitých přímo na míru,spojená s reálnými projekty a měřitelnými výsledky. Firemní semináře sestavujeme podle individuálních požadavků klienta a v následujících odstavcích můžete načerpat inspiraci.                                       

Pro majitele, ředitele firem, výrobní ředitele:

Lean Manufacturing

Vizuální management - nástroj ke zlepšení podnikových procesů

Standardizované pracovní postupy - výcvik, měření výkonnosti, vizuální systémy řízení, Just in Time, audit...

Kvalitní služby - dobré hospodaření a práce layout (5S), Poka Yoke, kvalita plánování (APQP), FMEA, Andon nebo vizuální signály, kontroly na zařízení a vybavení, preventivní a produktivní údržba (TPM), SPC, Six Sigma

TPM - Total Productive Maintenance, neustálé zlepšování filozofie zaměřená na výkon technického zařízení.Pomůžeme Vám zavést TPM,naučíte se, jak provádět TPM v jednoduchém, zrychleném a nákladově efektivním způsobem.Pochopite pilíře TPM a jak a kdy provádět, aby byl co největší návrat v co nejkratším čase. Objevte správné používání prediktivní technologie jako součást celkového programu spolehlivosti zařízení.

5S systém - Implementace - shromážděte základní informace v aktuálním místě, ne v zasedací místnosti,získejte všechny zúčastněné,manažeři by měli nastavit směr,manažeři by měli zůstat zapojeni,stanovte denní režim,dodržujte to. 

SMED rychlá výměna

Kaizen - rychlé zlepšení

Value stream Management - mapování výrobních a informačních toků v celé organizaci nebo mezi dodavateli a zákazníky. Je základem pro plánování a implementaci všech Lean aktivit.

Procesní Management

Lean Six Sigma implementace - metodologie byly vyvinuty pro zlepšení a kontrolu organizačních procesů prostřednictvím strategií standardizované práce a zapojení zaměstnanců.

Metody a nástroje zvyšování produktivity práce pro malé firmy

Výroba:

 • Jak odstranit plýtvání - změna „Tlaku na tah“
 • Metody a nástroje trvalého růstu produktivity
 • Zlepšování kritických míst (KAIZEN workshop) 
 • Normování a časové studie - dodržování norem je absolutně nezbytným předpokladem k neustálému zlepšování.
 • SPC pro techniky
 • SPC pro malé výrobní serie
 • SPC pro specialisty
 • Global 8D
 • Management produktivity a jakosti
 • Metody a nástroje pro TQM
 • Základní strojírenské dovednosti (čtení technické dokumentace, měření, materiály atp.)
 • Práce na CNC strojích

Manažerské dovednosti:

 • Komunikační dovednosti
 • Asertivní komunikace
 • Komunikačni dovednosti pro vedení skupin
 • Neverbální komunikace
 • Verbální komunikace
 • Prezentační dovednosti
 • Prezentace na veřejnosti
 • Vedení porad
 • Osobnost prodejce – proces prodeje
 • Dovednosti pro řešení konfliktů
 • Dovednosti pro řízení změn
 • Dialog o vedení
 • Negociační dovednosti
 • Vedení lidí
 • Motivace a hodnocení zaměstnanců
 • Dovednosti pro práci v týmu
 • Koučování
 • Osobnost manažera a interpersonální komunikace
 • Psychologické aspekty jednání s lidmi

Logistika:

 • Mezinárodní přeprava a zasílatelství
 • Plánování a řízení výroby
 • Fyzická ditribuce
 • Řízení zásob

Školení pro mistry - moduly pro výcvik mistrů: (určeno: předáci, dílovedoucí, vedoucí pracovních týmů, vedoucí provozů, dílen, vrchní mistři, mistři, vedoucí pracovních skupin nebo týmů, manažeři výroby).

 1. Pracovní právo pro mistry
 2. BOZP v praxi pro mistry
 3. Role mistra – motivace, vedení lidí, komunikace, řešení problémů
 4. Vedení lidí – práce s lidmi, dovednosti pro řešení problému, stížnosti, kázeň a disciplína, řízení porad, základní dovednosti pro práci v týmu
 5. Řízení v praxi – vymezení cílů, plánování – prezentace, stanovení cílů, delegování a kontrola, hodnocení výkonu, ekonomika
 6. Mistr a proces plynulého zdokonalování – PDCA, práce v týmu, nástroje pro analýzu problému, shromažďování relevantních údajů, analýzy příčin, monitorování a kontrola, komunikace s obtížnými jedinci, komunikace s kolegy a s nadřízenými
 7. Kvalita a nepřetržité zlepšování jakostproduktivita, monitorování výroby, náklady na jakost, měření produktivity, 5S, KAIZEN, TPM, JIT a další
 8. Mistrkouč – princip koučování, techniky koučování, efektivní otázky, cíle koučování, dovednosti pro koučování, sebekoučování, styly koučování, vypracování individuálních plánů zdokonalování dovednosti koučovat
 9. Mistr – rozvoj kompetencí – vytváření předpokladů produktivní práce, produktivní pracoviště, tvorba standardů pro opakované činnosti, standardizace činností na pracovišti, efektivní práce, efektivní jednání s lidmi, přesvědčování a ovlivňování myšlenek a činů ostatních, řešení modelových situací z problematiky vedení lidí, metody pro řízení práce a vedení lidí.

V případě firemních kurzů v návaznosti na výcvikové potřeby a sledované cíle připravíme vzdělávání připravené na míru. Formy výuky v maximalizované míře sledují formu akčního učení, opírající se o řešení situačních a případových studií, hraní rolí a videotrénink.

Položek na stranu: Řadit podle: Zobrazení:
Výběru neodpovídá žádná položka
Copyright © www.apos-ji.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

Firemní semináře, školení, kurzy, imlementace, poradenství, konzultace Semináře, kurzy, školení, konzultace, implementace Lean Manufacturing, 5S, Kaizen, TPM, VSM, SMED, Six Sigma, Kurzy pro mistry, Kanban, JIT, Poka-yoke, FMEA, Normování, Basic Most, Komunikační dovednosti, Týmová spolupráce, Vedení lidí, Motivace

© www.apos-ji.cz